JÓGA SMÍCHU

Jóga smíchu je jedinečný přístup, založený na tom, že každý se může smát bez důvodu, bez vtipů, komedie či jiných vnějších podmínek. Smích je vyvolán kombinací cviků založených na smíchu ve skupině, očním kontaktu a dětské hravosti, což po určité době vede k přirozenému a nakažlivému smíchu. Při józe smíchu kombinujeme cviky smíchu s jógovým dýcháním; tím je více okysličováno naše tělo a mozek, což nám vyvolává pocit zdraví a energie. Koncept jógy smíchu je založen na vědecky ověřeném faktu, že naše tělo nerozlišuje mezi „předstíraným“ a „skutečným“ smíchem, jejich přínos je pro naše tělo a mysl stejný. Vznik jógy smíchu inicioval indický lékař Dr. Madan Kataria v roce 1995 založením prvního klubu smíchu. Od té doby vzniklo ve více jak 65 zemích světa přes deset tisíc klubů smíchu.

V roce 2011 jsem se zúčastnila kurzu pro učitele jógy smíchu, který ve Švýcarsku vedl zakladatel jógy smíchu Dr. Madan Kataria. Od té doby vedu ochutnávky jógy smíchu v rámci různých festivalů, po domluvě ve firmách či celkem pravidelně v Místní veřejné knihovně v Praze-Suchdole.

Aktuální termíny naleznete na knihovna.praha-suchdol.cz; vstup je volný.