KOUČINK

Podle ICF (International Coach Federation) je koučink definován jako partnerství s klientem v myšlenkově inspirativním a kreativním procesu, který je podporuje v maximalizaci využití osobního a profesionálního potenciálu. Jedná se o důvěryhodný vztah, který pomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, cíle či přání. Kouč pomáhá klientovi nejen definovat jeho cíle, ale i jich rychleji a efektivněji dosáhnout. Kouč je průvodcem klienta na cestě k dosažení jeho vize. Koučink se zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale zaměřuje se na jejich konstruktivní řešení. Pomáhá realizovat nápady a myšlenky, a tím dosáhnout reálné změny.

Mám za sebou dvacet let praxe v manažerských funkcích při řízení týmu. Pro získání dovedností jsem absolvovala programy schválené ICF v Koučink akademii v Horních Libchavách – První spirála kouče a Druhá spirála kouče v rozsahu 64 resp. 73 hodin. V současnosti pokračuji v prohlubování znalostí ve Výcviku koučů systémů tamtéž. Jsem také praktikem technik NLP (neuro-lingvistického programování).

Pokud máte o koučink zájem, je možné se domluvit na úvodním „ochutnávkovém“ setkání. Kontaktujte mne na emailu vera.stepankova@seznam.cz nebo na mobilu 721 681 681.